ID Life Coaching

ID er forkortelsen for identitet, og den måde en ID Lifecoach arbejder på, er identitetsorienteret. Det vil sige, at coaching samtalerne har til formål at afdække og udvikle så mange dele af din identitet som muligt, skabe en øget bevidsthed om dine styrker, og på den måde hjælpe dig med at finde nye måder at agere på.

Hos en ID Lifecoach vil du også opleve en inkluderende og rummelig måde at forholde sig til sig selv, sine relationer og verden på, som jeg mener er det bedste udgangspunkt for dybe og varige forandringer.

Image blomster i glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grundlæggende forudsætning for at ændre ting, er at blive bevidst om såvel de bagvedliggende årsager, som dine uudnyttede indre ressourcer og potentialer.

Dernæst handler personlig udvikling og coaching også i nogen grad om, at ændre indstilling til de forskellige sider af os selv, der kan være hæmmende for os, og så tage ansvar for det der er vores. Måske vil du i den proces også opdage, at der er nogen færdigheder eller kompetencer der skal trænes, så du er bedre rustet til at klare de udfordinger, indre såvel som ydre, der forhindrer dig i, at gå den vej der er god for dig.

Personlig udvikling handler også om at afspænde krop og sind, så vi har det bedst mulige udgangspunkt, for at håndtere den stress og de konfliktfyldte udfordringer, vi af og til udsættes for. Det kan også være, at du oplever en konflikt imellem hvad hovedet vil og følelserne fortæller dig, eller at dine gode forsætter ikke bliver fulgt op af handling. Et coaching forløb kan hjælpe dig med at skabe harmoni imellem det du vil og det du gør.

Kort og godt, så handler ID Coaching, og selvudvikling generelt, altså i høj grad om, at blive bevidst om hvor skoen trykker, tage ansvar for det, være nysgerrig på sig selv og finde ud af hvad der skal til, for at du kan blive lige præcis den eller det der føles sandt for dig. 

Afslutningvis vil jeg nævne, at jeg som coach ikke er kvalificeret til at arbejde med dybe traumer, overgrebsproblematikker og psykiske diagnoser som angst og depression, ligesom jeg ikke tager klienter ind der er i medicinsk behandling med psykofarmaka. Hvis du ønsker at arbejde med problematikker indenfor disse områder, vil jeg anbefale dig at kontakte en psykoterapeut eller en psykolog.

 

ID Academy, under ledelse af terapeut og coach Ole Vadum Dahl, er en af Skandinaviens største private uddannelsesinstitutioner indenfor psykoterapi og coaching, og den er godkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier. Se mere på http://idacademy.dk