Velkommen

Image skib

 

 Hvad kan coaching gøre for dig?

Coaching er en udviklingsorienteret proces, rettet imod nutiden og fremtidige mål, og jeg kan blandt andet hjælpe dig med at få øje på de evner som hos dig er særligt udviklede, særligt fremtrædende, eller særligt perspektivrige at udnytte, så du kan opnå en følelse af, at kunne bidrage til verden med alt hvad du er.

Mit mål som coach er at hjælpe dig med at skabe meningsfuldhed i din tilværelse, ved at tale til hovedet og lytte til hjertet, og have respekt for begges unikke behov.

Jeg kan hjælpe dig med at skabe sammenhæng imellem det du gerne vil, og de ressourcer du har til rådighed.

Så, har du modet og lysten til at forlade komfort zonen, og blive i det ukendte, længe nok til, at det ikke længere føles farligt…og så træde endnu længere væk, så vil jeg meget gerne ”gå turen” sammen med dig.

 Som coach er jeg din sparringspartner

Jeg støtter dig i at få klarhed over dine tanker, ønsker og mål. Jeg stiller spørgsmål der hjælper dig til at reflektere over hvad der er den bedste løsning for dig, ud fra de ressourcer du har til rådighed. Via samtale, i en fordomsfri atmosfære, hjælper jeg dig med at finde de hæmmende overbevisninger der spænder ben for dig, og hjælper dig til, at bryde rammerne for hvad du kan, vil og tør.

På de følgende sider kan du læse mere om hvad coaching er for en størrelse, hvilket tankesæt jeg arbejder ud fra, og måske blive inspireret til at tage et skridt i en anden retning, end den du plejer. Du er velkommen til at kontakte mig hvis du vil vide mere, eller har lyst til at bestille tid til en samtale.